Handig om te weten

Hieronder wat regels en tips die zeker van pas zullen komen als u mensen in dienst neemt, medewerkers uit dienst gaan of ziek worden. Let op: dit zijn algemene regels en tips, er kunnen uitzonderingen gelden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

5 tips als u iemand in dienst neemt

Kopie ID

Maak als werkgever een kopie van een origineel en geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort, geen rijbewijs). U moet het originele document hebben gezien, laat de werknemer dus niet zelf een kopie maken en opsturen. Let op: in de nieuwe paspoorten staat het BSN op een aparte bladzijde, ook hiervan moet een kopie worden gemaakt. Bij een identiteitskaart heeft u een kopie van de voorzijde én de achterzijde nodig.

Contracten

U kunt maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aangaan, met een totale looptijd van 3 jaar. 

Proeftijd

Een proeftijd is niet toegestaan in contracten met een looptijd van 6 maanden of minder. Voor contracten met een duur van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar, geldt 1 maand proeftijd. Bij contracten van 2 jaar en langer is de proeftijd 2 maanden.

Compleet aanmelden

Als u nieuwe werknemers bij Het Loonhuis aanmeldt, vergeet dan niet de loonbelastingverklaring, de gegevenslijst werknemer (beiden te vinden bij downloads) en kopie id-bewijs te uploaden in de werkgeversportal.

Aanzeggen

Bij contracten met een looptijd van 6 maanden of langer dient u uiterlijk 1 maand voor afloop schriftelijk mee te delen of het dienstverband wordt verlengd of niet. Bij verlenging geeft u ook aan onder welke voorwaarden er wordt verlengd. Let op: als u niet of niet tijdig aanzegt is een boete van maximaal 1 maandloon verschuldigd, als de medewerker daarom vraagt.

3 tips bij uit dienst treden en ziekte

Transitievergoeding

Als een werknemer uit dienst gaat, heeft hij recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding is onder ander afhankelijk van de duur van het dienstverband. De werknemer heeft geen recht op de vergoeding als hij uit eigen beweging uit dienst gaat.

Ziek uit dienst

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, moet dit uiterlijk op de laatste werkdag aan het UWV worden gemeld.

Arbodienst

Werkgevers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienstverlener. Ze moeten op zijn minst een basiscontract afsluiten waarmee wordt voldaan aan de wettelijke minimumeisen.

Handige downloads