Disclaimer

Het Loonhuis besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daarom deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het Loonhuis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het bezoek aan de website van Het Loonhuis is voor eigen rekening en risico. Het Loonhuis sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Het Loonhuis behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Het Loonhuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

De website van Het Loonhuis bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Het Loonhuis liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Het Loonhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Loonhuis is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving van de website van Het Loonhuis te kopiëren of op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Loonhuis via telefoonnummer (045) 528 03 10 of via info@hetloonhuis.nl.